Konsultacje

  • Konsultacja dietetyczna (ok. 40-60 min.)

Na  podstawie szczegółowego wywiadu dietetycznego przeprowadzanego w trakcie wizyty, wyników badań laboratoryjnych, występujących chorób, dolegliwości, stanu fizjologicznego (np. ciąża, karmienie), płci, wieku, występujących nietolerancji pokarmowych, stosowanych leków oraz wykonywanych podczas wizyty badań (m.in. analizy składu ciała, pomiarów obwodów i masy ciała), ustalany jest przebieg indywidualnej dietoterapii.

Na kolejną wizytę przygotowywany jest dla pacjenta indywidualny plan żywieniowy tj. dieta lub indywidualne zalecenia dotyczące zmian/modyfikacji dotychczasowego sposobu żywienia (w tym lista produktów zalecanych i przeciwskazanych oraz przykładowe przepisy dostosowane do występujących schorzeń, dolegliwości, nietolerancji pokarmowych, stanu fizjologicznego wraz z opisem ich przygotowania i metodami obróbki potraw).

Na wizytach kontrolnych sprawdzany jest efekt prowadzonej dietoterapii oraz korygowane są ewentualne błędy żywieniowe, wykonywane są także kontrolne pomiary obwodów i masy ciała oraz analiza składu ciała. Ponadto analizie poddawane są: zlecane na pierwszej wizycie badania laboratoryjne oraz jakościowa i ilościowa analiza sposobu żywienia (jeśli była wykonywana).

  • Indywidualny plan żywieniowy 

Uwzględnia występujące nietolerancje pokarmowe, stan fizjologiczny, współistniejące choroby  i dolegliwości oraz preferencje pokarmowe. Plan przekazywany i omawiany jest na kolejnej wizycie lub dosyłany drogą e-mail po dokonaniu płatności gotówką lub przelewem na konto w BZ WBK nr 42 1090 1418 0000 0000 4101 2792 (tytuł przelewu PLAN ŻYWIENIOWY_nazwisko i imię).

  • Analiza (jakościowa i ilościowa) dotychczasowego sposobu żywienia  (3 dni)

Wykonywana na podstawie prowadzonego przez pacjenta dzienniczka żywieniowego. Wyniki analizy omawiane są podczas kolejnej wizyty lub dosyłane drogą e-mail po dokonaniu płatności gotówką lub przelewem na konto w BZ WBK nr 42 1090 1418 0000 0000 4101 2792 (tytuł przelewu ANALIZA DIETY_nazwisko i imię).

Cennik:

Pierwsza konsultacja (z analizą składu ciała) 150 zł.

Wizyty kolejne/kontrolne 100 zł.

Plan żywieniowy 100 zł.

Analiza sposobu żywienia 50 zł.