Konsultacje

  • Konsultacja dietetyczna (ok. 40-60 min.)

Na  podstawie szczegółowego wywiadu dietetycznego przeprowadzanego w trakcie wizyty w gabinecie lub wizyty on-line, wyników badań laboratoryjnych, występujących chorób, dolegliwości, stanu fizjologicznego (np. ciąża, karmienie), płci, wieku, stanu odżywienia, występujących alergii i nietolerancji pokarmowych, stosowanych leków, ustalany jest przebieg indywidualnej dietoterapii. Następnie pacjent otrzymuje indywidualny plan żywieniowy: dietę lub szczegółowe zalecenia dotyczące zmian/modyfikacji dotychczasowego sposobu żywienia.

Na wizytach kontrolnych sprawdzany jest efekt prowadzonej dietoterapii oraz korygowane są ewentualne błędy żywieniowe, wykonywane są także kontrolne pomiary obwodów i masy ciała oraz analiza składu ciała. Ponadto analizie poddawane są: zlecane na pierwszej wizycie badania laboratoryjne oraz jakościowa i ilościowa analiza diety (jeśli była wykonywana).

  • Indywidualny plan żywieniowy

Plan przekazywany i omawiany jest na wizycie lub dosyłany drogą e-mail po dokonaniu płatności gotówką lub przelewem na konto w Santander Bank Polski S.A. nr 36 1090 1418 0000 0001 4334 4602 (tytuł przelewu PLAN ŻYWIENIOWY_nazwisko i imię).

  • Analiza (jakościowa i ilościowa) dotychczasowego sposobu żywienia  (3 dni)

Wykonywana na podstawie prowadzonego przez pacjenta dzienniczka żywieniowego. Wyniki analizy omawiane są podczas kolejnej wizyty lub dosyłane drogą e-mail po dokonaniu płatności gotówką lub przelewem na konto w Santander Bank Polski S.A. nr 36 1090 1418 0000 0001 4334 4602 (tytuł przelewu ANALIZA DIETY_nazwisko i imię).

Cennik:

Konsultacja dietetyczna 150 zł.

Wizyta kolejna/kontrolna 120 zł.

e-konsultacja (wizyta on-line) 90 zł.

Plan żywieniowy 130 zł.

Analiza diety 100 zł.